Mimetherapie

Mimetherapie
Mimetherapie wordt toegepast bij aangezichtsverlammingen. In 50% van de gevallen wordt het ook een Bell’s paralyse genoemd. De oorzaak is een beschadiging van de 7e hersenzenuw. Deze zenuw zorgt voor de gelaatsuitdrukking en de smaaksensatie van het eerste deel van de tong aan die kant van het gezicht.

De aangezichtsverlamming wordt vastgesteld door een arts. Bij een aangezichtsverlamming kunt u één gezichtshelft minder of helemaal niet bewegen. Daarnaast kunnen spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw niet of maar gedeeltelijk is hersteld. Door deze verschijnselen is de mimiek verstoord. Aan iemands gezicht kun je vaak aflezen hoe iemand zich voelt of wat hij/zij van iets vindt. Functioneert de mimiek niet goed kan dit een hoop misverstanden teweeg brengen.

Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht. Anders gezegd: we willen bereiken dat de linkerkant en de rechterkant van uw gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn, zowel in rust als met bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en te voelen. U leert ook om het gezicht zo symmetrisch (aan beide zijden gelijk) mogelijk te bewegen. Zowel bij eten en drinken, praten en bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Door de mimetherapie leert u ook om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Als u de aangedane zijde van uw gezicht weer (zichtbaar) wat kunt bewegen is dat het goede moment om met de behandeling te starten. Ook wanneer er nog geen enkele beweging mogelijk is, kan het toch nuttig zijn om alvast de fysiotherapeut te bezoeken. U kunt dan vast adviezen ontvangen over de aangezichtsverlamming en er wordt u massage oefeningen aangeleerd.